Αλλαγή στις δηλώσεις ηλεκτρονικών μοισθωτηριων
banner image
second banner image
Αλλαγή στις δηλώσεις ηλεκτρονικών μοισθωτηριων

 

Γενικές αλλαγές στις ηλεκτρονικές δηλώσεις μισθωτηρίων

 

Έως την 30η Σεπτεμβρίου οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα πρέπει να υποβάλλουν "δηλώσεις πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης" για όλες τις μισθώσεις ακινήτων τους που βρίσκονταν σε ισχύ την 12.6.2020. Το παραπάνω καταλαμβάνει και τις μισθώσεις που είχαν συναφθεί πριν την 1.1.2014 και μέχρι σήμερα δεν υπήρχε υποχρέωση ηλεκτρονικής δήλωσης αλλά και μισθώσεις για τις οποίες υποβλήθηκε ηλεκτρονική δήλωση, στο μεταξύ ωστόσο μεταβλήθηκε η διάρκεια ή το μίσθωμα και οι ιδιοκτήτες παρέλειψαν να υποβάλλουν τροποποιητική δήλωση.

 

Έως την 30η Σεπτεμβρίου θα πρέπει επίσης να υποβληθούν δηλώσεις λύσης μίσθωσης για όσες μισθώσεις είχαν λυθεί στις 12.6.2020, και αυτό γιατί μέχρι πρότινος δεν υπήρχε δυνατότητα, ούτε υποχρέωση για την ηλεκτρονική δήλωση της λύσης, με αποτέλεσμα στο taxisnet να φαίνονται ενεργά μισθωτήρια τα οποία δεν βρίσκονται σε ισχύ.

 

Παραμένει η υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικής δήλωσης μίσθωσης μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την έναρξή της και προστίθεται η υποχρέωση ηλεκτρονικής δήλωσης της λύσης τους μέρι το τέλος του επόμενου μήνα από την ημερομηνία λύσης.

Πίσω