πρόγραμμα επιδότησης νέων ανέργων για την ίδρυση δικής τους επιχείρησης 17/5/2021
banner image
second banner image
πρόγραμμα επιδότησης νέων ανέργων για την ίδρυση δικής τους επιχείρησης 17/5/2021

Προκηρύχθηκε πρόγραμμα επιδότησης νέων ανέργων για την ίδρυση δικής τους επιχείρησης

Φορέας Προκήρυξης: ΟΑΕΔ

Ημερομηνίες παραλαβής αιτήσεων: 10 Μαΐου έως 10 Ιουνίου 2021

Τρόπος υποβολής αιτήσεων: Ηλεκτρονική αίτηση στο ΠΣΚΕ (Πληροφοριακό σύστημα κρατικών ενισχύσεων)

Δικαιούμενοι την ένταξη στο πρόγραμμα: Νέοι, άνεργοι 18-29 ετών

Σύνολο ωφελουμένων ανά την Ελλάδα: 2.900

Ειδικές ρυθμίσεις: Το 60% των ωφελουμένων θα είναι γυναίκες

Προϋποθέσεις υπαγωγής: Ο άνεργος να είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του ΟΑΕΔ, και να έχει το ηλικιακό κριτήριο (18-29 ετών) τόσο κατά την υποβολή της αίτησης όσο και κατά την έναρξη της επιχείρησής του. Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει στρατιωτικές υποχρεώσεις. Η έναρξη της επιχείρησης μπορεί να γίνει το νωρίτερο μετά την υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας (χωρίς δέσμευση του προγράμματος για βέβαιη υπαγωγή) και το αργότερο 60 μέρες από την πιθανή ένταξη στο πρόγραμμα.

Αποκλείονται επιχειρήσεις: Εκμετάλλευσης αυτοκινήτων ΔΧ, εποχιακής λειτουργίας, franchising, αποκλειστικής νυχτερινής λειτουργίας, τυχερών παιγνιδιών. Οι δραστηριότητες αυτές δεν επιτρέπονται καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

Αλλοι περιορισμοί: Να μην υπήρχε στον ίδιο χώρο που θα λειτουργήσει η επιχείρηση άλλη με το ίδιο αντικείμενο το τελευταίο εξάμηνο, να μην είναι το κατάστημα εγκατάστασης η κατοικία του ενδιαφερομένου, να μην υπάρχει συστέγαση με άλλη επιχείρηση, να μην έχει μισθωθεί από συγγενή Α ή Β βαθμού.

Δωρεάν επιδότηση: 14.800 Ευρώ που καταβάλλονται μετά την ένταξη στο πρόγραμμα σε τρεις δόσεις. Πρώτη δόση 4.000 Ευρώ έως ένα μήνα μετά την ένταξη στο πρόγραμμα, Β δόση 5.400 Ευρώ μετά από αποδεδειγμένη λειτουργία επί ένα εξάμηνο και Γ δόση 5.400 μετά από ένα έτος αποδεδειγμένης λειτουργίας.

Σε περίπτωση που υπάρχει ενδιαφέρον επικοινωνήστε με το γραφείο μας για ραντεβού.

Πίσω