ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ - ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
banner image
second banner image
 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ - ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
Γαλιάνου Παναγιώτα | Λογιστικό - Φοροτεχνικό Γραφείο Μυτιλήνη
 
Το λογιστικό - φοροτεχνικό γραφείο μας “ΓΑΛΙΑΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ” το βρίσκεται στην Μυτιλήνη, στέκεται πάντα δίπλα σε ελεύθερους επαγγελματίες και εταιρείες προσφέροντάς τους λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας με στόχο την ανάπτυξη της.

Η οργάνωση της επιχείρησης σας, η παρακολούθηση των οικονομικών της και ο έλεγχος των αποτελεσμάτων της είναι μέσα στις βασικές αρχές με τις οποίες εκτελούμε τα επαγγελματικά μας καθήκοντα.

Το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, σε συνδυασμό με το σύγχρονο τεχνικό εξοπλισμό, αναλαμβάνει την τήρηση και την πλήρη λογιστική παρακολούθηση των δραστηριοτήτων της επιχείρησή σας καθώς και την αποστολή μέσω TAXISNET όλων των ηλεκτρονικών δηλώσεων, ενώ παράλληλα αναλαμβάνουμε το σύνολο των συναλλαγών σας με τις ΔΟΥ.

 

Με βάση την πολύχρονη εμπειρία μας, τη σύγχρονη τεχνολογική υποδομή και τη βέλτιστη οργάνωση προσφέρουμε στους πελάτες μας αποδοτικές, υπεύθυνες και αξιόπιστες υπηρεσίες.

Οι γνώσεις και οι δεξιότητες των λογιστών του γραφείου μας και αποτελούν τα κλειδιά της επιτυχίας για κάθε επιχείρησης.

Για οποιαδήποτε ενημέρωση και επιπλέον πληροφορίες, είμαστε στη διάθεση σας και πάντα κοντά σας για να δώσουμε τις σωστές λύσεις στα θέματα που σας απασχολούν.
 

 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
 
Τήρηση αποθήκης
   
Στελέχωση λογιστηρίου
   
Φορολογία Εισοδήματος
   
Διεκπεραιώσεις ΓΕ.Μ.Η.
   
Ενδικοφανείς προσφυγές
   
Μηχανογράφηση επιχειρήσεων
   
Συγκεντρωτικές καταστάσεις ΜΥΦ
Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων
   
Παρακρατούμενοι φόροι (ΦΜΥ-ΦΕΕ)
   
Μεταφορικό Ισοδύναμο Επιχειρήσεων
   
Μηχανογράφηση επιχειρήσεων
   
Μισθωτήρια 
   
ΣΥΜΒΟΥΛΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΗ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΓΙΑ Επιδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ – ΟΑΕΔ
 

 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
   
Ενάρξεις – Μετατροπές, Συστάσεις, Τροποποιήσεις, Συγχωνεύσεις & Διασπάσεις Εταιρειών
   
Τήρηση Σύνταξη & υπογραφή Ισολογισμού & Οικονομικών Καταστάσεων
   
Τήρηση λογιστικών βιβλίων όλων των κατηγοριών
   
Ενημέρωση Βιβλίων Πρακτικών Δ.Σ. και Γ.Σ.
   
Καταστατικά – μετατροπές – κωδικοποιήσεις
   
Μεταβιβάσεις μετοχών και εταιρικών μεριδίων
   
Εκπαίδευση και καθοδήγηση στελεχών λογιστηρίου
   
Αποτελεσματική αντιμετώπιση διενέργειας ελέγχων
   
Παροχή Υπηρεσιών εσωτερικού – εξωτερικού ελέγχου
   
Υποβολή Γνωστοποίησης Άδειας Λειτουργίας Καταστήματος
   
Πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων και Διοικητικού Συμβουλίου
   
Υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ, Φόρου Εισοδήματος, Παρακρατούμενων Φόρων
   
Διαχείριση ενδοκοινοτικών συναλλαγών και συναλλαγών με τρίτες χώρες
   
Υπαγωγή και παρακολούθηση ρυθμίσεων (Δ.Ο.Υ. και Ασφαλιστικά Ταμεία)
   
Υποστήριξη Μισθοδοσίας & Ανθρωπίνου Δυναμικού Διαχείριση Επιδοτούμενων Προγραμμάτων
   
Μηχανογραφική τήρηση λογιστικών βιβλίων όλων των κατηγοριών & σύνταξη λογιστικών καταστάσεων
   
Εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων σε θέματα οργάνωσης – παραγωγικότητας
   
Συνεργασία με τον επιχειρηματία σε θέματα Management, ανάλυσης οικονομικών αριθμοδεικτών και επιλογής του κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού
 

 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

Διεκπεραίωση οποιασδήποτε γραφειοκρατικής εργασίας στις Δημόσιες Υπηρεσίες και Οργανισμούς.
Μπορούμε να αναλάβουμε για εσάς:
 
Ενάρξεις – Μεταβολές – Διακοπές
   
Μηχανογραφική τήρηση Βιβλίων ΚΦΑΣ (Απλογραφικά – Διπλογραφικά)
   
Παρακρατούμενοι φόροι (ΦΜΥ-ΦΕΕ)
   
Ε.Τ.Α.Κ. – Ε.Ν.Φ.Ι.Α.
   
Πλήρη παρακολούθηση Μισθοδοσίας
   
Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ.
   
Περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων
   
Επιδοτήσεις – επιχορηγήσεις &  Σύνταξη φακέλων σε συνεργασία με εμπειρους εξωτερικούς μας συνεργάτες
Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
   
ΦΠΑ
   
Φορολογία Εισοδήματος
   
Εργατικά – Ασφαλιστικά
   
Ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων
   
Διεκπεραίωση εργασιών σε Δημόσιες Υπηρεσίες και Οργανισμούς
   
Άδειες Υγειονομικού Ενδιαφέροντος
   
Επιχειρηματικά σχέδια σε συνεργασία με εμπείρους εξωτερικούς συνεργάτες μας
 

 
ΕΡΓΑΤΙΚΑ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ


Η δαιδαλώδης εργατική Νομοθεσία βρίσκει την λύση της καθώς η Μηχανογράφηση της Οικονομοτεχνικής και το έμπειρο προσωπικό και οι συνεργάτες της είναι στην υπηρεσία των πελατών της οι οποίοι αναζητούν βοήθεια και στήριξη από έμπειρα στελέχη που γνωρίζουν άριστα τις τεράστιες αλλαγές που συντελούνται καθημερινά στις εργασιακές σχέσεις.

Δίνει λύσεις σε κάθε πρόβλημα που παρουσιάζεται στην Μισθοδοσία (ΑΠΔ, ΦΜΥ, κ.λ.π.) και τις υποχρεώσεις της απέναντι στην Πολιτεία και τον εργαζόμενο. Η Οικονομοτεχνική μπορεί να παρέχει αποκλειστικά αν το επιθυμεί ο πελάτης της μόνο της υπηρεσίες μισθοδοσίας (payroll services ) με την ανάλογη αμοιβή που υπολογίζεται με το σύνολο των εργαζομένων μιας επιχείρησης.

 

 
  Ανάλυση μισθοδοσίας ανά κέντρο κόστους
 
  Υποστήριξη σε περίπτωση έλεγχου από ασφαλιστικά ταμεία
 
  Συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα εργατικής νομοθεσίας
 
  Επίλυση εργατικών διάφορων μέχρι την παρουσία δικηγόρου
 
  Διαχείριση προσλήψεων, οικειοθελών αποχωρήσεων ή απολύσεων
 
  Υποστήριξη στον σχεδιασμό ευέλικτων και οικονομικών ωραρίων εργασίας
 
  Καθοδήγηση και διαμεσολάβηση για την σύναψη επιχειρησιακών συμβάσεων
 
  Τήρηση μισθοδοσίας, υπολογισμός αμοιβών προσωπικού και εργατικών εισφορών
 

 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Σε περίπτωση που η επιχείρηση σας έχει ανάγκη λειτουργίας εξωτερικού λογιστηρίου το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την οργάνωση του υποστηρίζοντας και εκπαιδεύοντας το προσωπικό σας και επιβλέποντας τη λειτουργία του, προβαίνοντας σε εσωτερικούς ελέγχους Λογιστικών Εγγραφών, εγγραφών μισθοδοσίας, υπολογισμών παρακρατούμενων και λοιπών φόρων, καταρτίζοντας οικονομικές καταστάσεις και υποβάλλοντας δηλώσεις φόρου εισοδήματος κ.α.
 
 
Επίβλεψη & Οργάνωση εξωτερικού λογιστηρίου σημαίνει:
  Αξιολογούμε την υπάρχουσα κατάσταση του λογιστηρίου και κάνουμε προτάσεις για βελτίωση και καλύτερη οργάνωση του
 
  Κάνουμε Δειγματοληπτικό Έλεγχο των παραστατικών και των καταχωρήσεων τους και προτείνουμε τρόπους cross-check για την ορθή καταχώρηση των παραστατικών
 
  Ενημερώνουμε για τις τρέχουσες αλλαγές στη φορολογική νομοθεσία
 
  Επίβλεψη του Προσωπικού του Λογιστηρίου και των εργασιών τους
 
  Σύνταξη & Υποβολή Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, Δηλώσεων Φόρου Εισοδήματος, των ΜΥΦ-ΚΕΠΥΟ
 
  Αντιμετώπιση φορολογικών ελέγχων
 
  Ενημέρωση της διοίκησης ανά μήνα για την οικονομική εικόνα της επιχείρησης και Προϋπολογισμός για τις φορολογικές υποχρεώσεις περιόδου
 

 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

για να συζητήσουμε τις ανάγκες σας και μαζί να βρούμε τις ιδανικές λύσεις για κάθε
λογιστικό και φοροτεχνικό θέμα που σας απασχολεί.