ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
banner image
second banner image
 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
Γαλιάνου Παναγιώτα | Λογιστικό - Φοροτεχνικό Γραφείο Μυτιλήνη
 
Η εμπειρία του λογιστικού μας γραφείου στην τήρηση βιβλίων για σωματεία, αθλητικούς συλλόγους, αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς (ΜΚΟ) κτλ. μας επιτρέπει να σας παρέχουμε όλο το φάσμα των εργασιών λογιστηρίου για τα προαναφερόμενα νομικά πρόσωπα.

Οι έμπειροι λογιστές μας φροντίζουν να βρίσκουν πάντα τις σωστές λύσεις σε κάθε λογιστικό και φοροτεχνικό θέμα που σας απασχολεί, με επαγγελματισμό και ταχύτητα. Ταυτόχρονα, μεριμνούν για την έγκαιρη ενημέρωση και καθοδήγησή σας ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι ή εκπρόθεσμοι.

Η εμπειρία μας στο χώρο των οικονομικών υπηρεσιών, μας επιτρέπει να προσαρμοζόμαστε στις ανάγκες του κάθε πελάτη ξεχωριστά, σε ένα οικονομικό περιβάλλον που συνεχώς αλλάζει. 

 

Είμαστε δίπλα στους πελάτες μας, οι οποίοι νιώθουν ασφαλείς ότι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε μαζί κάθε οικονομικό και φορολογικό τους ζήτημα.

Στο λογιστικό γραφείο μας, όλα αυτά τα χρόνια, αντιμετωπίζουμε κάθε πελάτη μας υπεύθυνα, με ειλικρίνεια, σοβαρότητα και εχεμύθεια, αρχές που αποτελούν τα θεμέλια της κάθε συνεργασίας μας και αποτελούν μερικοί από τους λόγους για τους οποίους μας εμπιστεύονται και μας προτείνουν.
 

 
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ
 
   
Τήρηση και ενημέρωση βιβλίου εσόδων – εξόδων (βιβλίου ταμείου)
   
Τήρηση και ενημέρωση βιβλίου παγίων περιουσιακών στοιχείων
   
Τήρηση και ενημέρωση βιβλίου πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων μελών
   
Τήρηση και ενημέρωση βιβλίου πρακτικών Διοικητικών Συμβουλίων
   
Δημιουργία εγγράφων Εξελεγκτικής Επιτροπής, Εφορευτικής Επιτροπής, Προϋπολογισμού, Απολογισμού
   
Συμβουλές για την τήρηση και ενημέρωση βιβλίου Μητρώου Μελών
   
Συμβουλές για την τήρηση και ενημέρωση βιβλίου αθλητών
   
Διεκπεραίωση όλων των φοροτεχνικών υποχρεώσεων (π.χ. δήλωση φορολογίας εισοδήματος, συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών – προμηθευτών, δήλωση Φ.Π.Α. κ.λ.π)
   
Συμβουλές σε θέματα απασχόλησης προσωπικού ανάλογα με την περίπτωση (απασχόληση προπονητών, διοικητικού προσωπικού κτλ). Επιλογή τρόπου αντιμετώπισης οποιουδήποτε εργατικού θέματος απασχόλησης κατόπιν συζητήσεως με τον πελάτη και προσαρμοσμένο στις εκάστοτε ανάγκες.
 
 

 
 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

για να συζητήσουμε τις ανάγκες σας και μαζί να βρούμε τις ιδανικές λύσεις για κάθε
λογιστικό και φοροτεχνικό θέμα που σας απασχολεί.